אמרתם טרי - אמרתם חצי חינם

עיקרי מדיניות מתן שירות

ניתן לבצע הזמנה באמצעות אתר הקניות ואפליקציית הקניות ליישובים הבאים בלבד:

 

אור יהודה

גנות

כפר סירקין

קריית אונו

אזור

גני תקווה

כפר שמריהו

ראש העין

אירוס

הוד השרון

משמר השבעה

ראשון לציון

אלישמע

הרצליה

מתן

רחובות

באר יעקב

חולון

נווה ירק

רמות השבים

בית דגן

חמד

נטעים

רמת גן

בית חנן

טירת יהודה

ניר צבי

רמת השרון

בני ברק

יבנה

נירית

רעננה

בת ים

יהוד-מונוסון

נס ציונה

שוהם

גבעת ברנר

ירחיב

סביון

תל אביב- יפו

גבעת השלושה

ירקונה

עדנים

 

גבעת שמואל

כפר מל"ל

פתח תקווה

 

גבעתיים

כפר סבא

קבוצת שילר

 

 

הקדמה 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ואפליקציית של חצי חינם (להלן: האתר) 

תקנון זה מהווה תנאי שימוש באתר ובאפליקציה וכן תנאי הרכישה באמצעות האתר והאפליקציה. 

אנא קראו את התנאים המופיעים בתקנון בקפידה. לתשומת לבכם: עצם השימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. ייתכן ותנאי התקנון ישתנו ו/או יתעדכנו מעת לעת ולכן אנו ממליצים ומבקשים לקרוא את התקנון מדי פעם.

 

כללי 

1. תוכן האתר ותנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור במין זכר - אף מין נקבה במשמע ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, אף רבים במשמע והכל - למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.

2. אין להעתיק ו/או לשכפל תוכן מהאתר ו/או מתקנון זה ו/או לשעות בתוכן האמור כל שימוש, ללא הרשאה מראש ובכתב מאת חצי חינם.

3. אתר האינטרנט של חצי חינם הוא אתר במסגרתו ניתן לבצע רכישות קמעונאיות של מוצרים הנמכרים ברשת חצי חינם (להלן: "השירות", ו- "האתר", בהתאמה).

4. האתר מיועד לביצוע רכישות קמעונאיות בלבד.

5. משתמש הוא כל מי שמבצע פעולה באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישה מקוונת, קבלת מידע וכיו"ב (להלן: "משתמש").

6. כל משתמש מצהיר בעצם ביצוע פעולה באתר, כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאיו ללא הסתייגויות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד חצי חינם ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהחברות הקשורות לה, בגין השימוש באתר ו/או מידע שפורסם באתר ו/או רכישה מקוונת, למעט טענות הקשורות בהפרה של חצי חינם התחייבות מפורשת לפי תקנון זה או הפרת החוק ע"י חצי חינם.

7. לקוח שמבצע רכישה מקוונת באמצעות האתר, מצורף גם למאגר הלקוחות של חצי חינם.

8. השירות ניתן בתחומי מדינת ישראל בלבד וביישובים מסוימים המוגדרים ע"י חצי חינם מעת לעת, לפי שיקול דעתה (להלן: "אזורי השירות").

על מנת לבדוק האם יישוב מסוים נמצא באזורי השירות, ניתן לדפדף ברשימת היישובים בטופס ההרשמה. מובהר כי חצי חינם רשאית בכל עת, לגרוע ו/או להוסיף יישובים לאזורי השירות.

9. חצי חינם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או השירות, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

10. חצי חינם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן התראה או הודעה מראש. למשתמש ו/או ללקוח לא תהיה שום טענה כלפי חצי חינם בגין שינוי כאמור. מועד תחילת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר חצי חינם לראשונה וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום, תהא כפופה לתקנון המעודכן.

11. חצי חינם רשאית לשנות ולעדכן את השירותים המוצעים על ידה באתר, את היקפם וזמינותם, את תוכן הרכב המידע המופיע באתר, את תצורת האתר ומבנהו וכיו"ב והכל ללא התראה וללא הודעה מוקדמת.

 

מי רשאי לבצע רכישה באתר?

12. בכפוף להוראות תקנון זה, מי שרשאי לבצע רכישה באמצעות האתר הוא אזרח ישראלי המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף המכובד בישראל, הרשום על שמו, ובכפוף לכך שמילא את כל הפרטים הנדרשים לשם הרשמה לשירות (שם מלא, ת"ז, כתובת מגורים, טלפון נייד, טלפון בבית, דוא"ל וכיו"ב, כפי שיידרש במועד ההרשמה ו/או מעת לעת) והשלים את פרטי הרכישה באתר, בהתאם לאמור בתקנון זה.

13. תאגיד או עסק יכולים גם הם לבצע רכישות באתר, בכפוף לסעיפים ‎99 - ‎105.10 להלן ולחתימה על טופס הצטרפות לשירות.

14. חצי חינם רשאית שלא לאפשר למשתמש/אדם מסוים לרכוש מוצרים באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא וגם אם בעבר סיפקה לו את השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית חצי חינם להימנע מלספק שירות למשתמש, בכל אחד מהמקרים הבאים:

• אם בעת ההרשמה מסר פרטים שגויים.

• אם ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בחצי חינם ו/או בצד שלישי, לרבות לקוחותיה וספקיה של חצי חינם.

• אם השתמש באתר כדי לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

• אם הפר את תנאי תקנון זה או תקנון מועדון הלקוחות או תקנון לקוחות עסקיים.

• אם הוא חייב כספים לחצי חינם או לחברות הקשורות עימה.

• אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

• אם הוא מטריד את חצי חינם ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה.

 

15. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בביצוע הזמנה של מוצרים אלו באמצעות האתר, המשתמש מאשר כי גילו מבוגר מ-18 שנים.

16. אסורה הרכישה של משקאות משכרים בין השעות 23:00 (בלילה) - 06:00 (בבוקר). מובהר כי גם אם תתבצע רכישה של משקאות משכרים בין השעות הנ"ל, לא יסופקו המוצרים בין השעות שבסעיף זה.

 

הרשמה לשירות

17. על מנת לקבל לבצע רכישה באתר תידרשו למלא פרטים בטופס הרשמה (פרטים אישיים, פרטי התקשרות) וכן למסור את פרטי כרטיס האשראי שלכם. עליכם למלא את כל השדות בטופס ולהפקיד על מילוי פרטים אמיתיים, נכונים ומדויקים.

בהרשמה לשירות, מסכים המשתמש כי חצי חינם תשמור את פרטיו האישיים ואת פרטי ההתקשרות עימו ב"מאגר מידע", כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

18. שם משתמש וסיסמא - בעת ההרשמה לשירות ו/או לשירות דיוור של חצי חינם, תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל הפעמים הבאות, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה, במקום למלא את הפרטים האישיים ואת פרטי ההתקשרות בכל פעם מחדש.

שמרו על שם המשתמש ועל הסיסמה בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם והחליפו את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

19. לקוחות חדשים יתבקשו להציג בפני השליח את כרטיס האשראי באמצעותו ביצעו את הרכישה ואת תעודת הזהות שלהם.

בכל מקרה של שינוי אמצעי תשלום, יתבקשו הלקוחות להציג מחדש את כרטיס האשראי החדש ותעודת הזהות.

בכל מקרה של שינוי בכתובת האספקה, יתבקשו הלקוחות להציג שוב תעודת זהות וכרטיס אשראי.

 

ביצוע הזמנה מאתר הקניות

20. לשם ביצוע הזמנה באמצעות האתר, תתבקשו לבחור את המוצרים אותם אתם מבקשים לרכוש, מתוך רשימת המוצרים באתר.

כל מוצר שתבחרו, יתווסף לסל הקניות שלכם.

לשם הנוחות ויעילות השירות, מערכת ההזמנות של חצי חינם תאפשר שמירה של המוצרים שרכשתם, בסוף כל קנייה, תחת לשונית: "הרשימה שלי".

תוכלו לטעון את הרשימה לשם יצירת סל קניות ולהוסיף לה או להשמיט ממנה מוצרים.

באפשרותכם לצפות בהזמנות הקודמות שביצעתם, ע"י לחיצה על לשונית: "ההזמנות שלי".

שימו לב, כי ניתן לטעון את רשימת הקניות בסל במשך 30 ימים בלבד, ומעבר לכך רשימת הקניות תימחק ככל שלא תבוצע הזמנה עד למועד זה.

21. דמי טיפול - לחשבון הסופי יתווספו דמי טיפול.

דמי הטיפול ייקבעו סופית בהתאם להרכב ההזמנה ויוצגו לכם בטרם תאשרו את התשלום.

בכל הזמנה של מעל 60 בקבוקי שתייה, יחויב הלקוח בתשלום עבור טיפול נוסף. 

ברכישה של מוצרים מיוחדים (שיוגדרו מראש ככאלה, למשל מקרר, מכונת כביסה וכיו"ב), הלקוח יחויב בדמי טיפול אשר ייקבעו וייגבו בנפרד לכל מוצר.

דמי טיפול רגילים עומדים ע"ס: 29 ₪.

חצי חינם שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את סכום דמי הטיפול מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

22. דמי איסוף עצמי - ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי של ההזמנה, משלושת הסניפים הבאים: סניף שרונים (קניון שרונים, הרקון 2 בהוד השרון), סניף המרכבה (רח' המרכבה 31, אזה"ת חולון) וסניף הלח"י (רח' הלח"י 16 ראשל"צ). במקרה בו הלקוח יבחר באיסוף עצמי, יתווספו לחשבון הסופי בגין ההזמנה, דמי איסוף עצמי בסך 29 ₪.

חצי חינם שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את סכום דמי האיסוף העצמי מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

23. שקיות גופיה - בכל הזמנה באמצעות האתר, תחויבו בגין השקיות בהן יארזו המוצרים, בהתאם להוראות החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות, התשע"ו – 2016.

24. סכום מינימום להזמנה - 500 ₪.

24.1. מימוש הטבות התלויות ברכישה בסכום מינימאלי – ככל שישנה הטבה המותנית בביצוע רכישה בסכום מסוים ("המוצר המוטב"), המוצר המוטב לא ייכלל בסכום המינימום להזמנה אלא בנוסף לו. לדוגמא: בהטבה המאפשרת ללקוח לרכוש שוברים מוזלים למופע בקניה מעל 200 ₪, על הלקוח הרוכש את המוצר המוטב באתר האינטרנט/באפליקציה יהא להשלים את מינימום ההזמנה הרגילה (500 ₪) ורק אז להוסיף את המוצר המוטב לסל הקניות, אחרת לא תיקלט ההטבה במערכת.

25. חשבון משוער - בסיום ההזמנה תתבקשו לאשר את פרטי ההזמנה וכן את הסכום המשוער שתידרשו לשלם בגינה. הסכום הסופי שבו תחויבו יחושב לפי משקל המוצרים שסופקו לכם בפועל, על פי מחירי הפריטים במועד האספקה, אספקת מוצרים חלופיים, משקל סופי של מוצרים שקילים, חוסר מוצר במלאי וכיו"ב. יתכן הבדל בין החשבון המשוער לבין החשבון הסופי.

26. עם סיום ההזמנה תתבקשו להזין את מספר כרטיס האשראי שלכם, ואת הפרטים הדרושים להשלמת ההזמנה.

הלקוח אחראי לנכונות הפרטים שימסור ולכל תקלה שתתרחש בשל מסירה של פרטים חלקיים או שגויים.

27. עם העברת הפריטים בקופה יחויב כרטיס האשראי של הלקוח.

28. בסיום התהליך יקבל הלקוח דואר אלקטרוני / יתקבל דף ובו פרטי ההזמנה, לרבות מספר הזמנה ייחודי, אשר יהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

 

המוצרים והמחירים

29. חצי חינם תשתדל ככל האפשר שמגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יהיה דומה למגוון המוצרים הנמכרים בסניפי חצי חינם ואולם היא אינה מתחייבת לכך.

30. חצי חינם אינה מתחייבת לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר והיא רשאית לשנות את מגוון המוצרים מעת לעת, ע"י גריעה ו/או הוספה של מוצרים.

31. אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי הקיים בחנות ממנה יבוצע המשלוח. חצי חינם היא שתחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי מאיזו חנות יבוצע המשלוח.

חצי חינם לא תהיה אחראית במקרה של חוסר במוצר כזה או אחר שהוזמן ע"י המשתמש.

32. במקרה בו מוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, רשאית חצי חינם לספק מוצר תחליפי, לפי שיקול דעתה, גם אם מחיר המוצר התחליפי שונה ממחיר המוצר המזומן (להלן: "המוצר התחליפי"). במקרה כזה, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר התחליפי, במידה והוא לא לשביעות רצונו וחצי חינם תזכה את הלקוח במחיר המוצר שיוחזר.

33. מובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר, הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את חצי חינם בשום אופן.

33.1 ייתכן ומוצר שיסופק לצרכן נושא סימון תזונתי חדש ו/או סימון בסמל אדום / ירוק, על אף שסימון כאמור אינו מופיע עדיין באתר / אפליקציה.

34. נתונים אודות המוצרים - הנתונים והפרטים המופיעים באתר לגבי כל מוצר, נמסרים ע"י היצרן או הספק של המוצר ובאחריותם. חצי חינם עושה ככל יכולתה על מנת לספק את המידע הנכון והמלא ואולם אינה יכולה להתחייב לכך.

גם לגבי נוכחות אלרגנים/גלוטן - אין להסתמך על הפירוט באתר, אלא לקרוא את הפירוט המופיע על גבי המוצר עצמו, לפני השימוש בו.

35. במסגרת הרכישה באתר יכול כל לקוח להזמין רק כמות סבירה מכל מוצר. סבירות הכמות תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של חצי חינם.

36. האתר מיועד לרכישות קמעונאיות בלבד ולא תתאפשר רכישה סיטונאית. למען הסדר והזהירות, רכישת מספר מצומצם של מוצרים, כל אחד מהם בכמות גדולה יחסית לרכישה רגילה של משק בית ממוצע, יהווה "רכישה סיטונאית".

37. מחירי המוצרים המוזמנים יהיו מחירי המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר ליד כל מוצר (המחירים כוללים מס ערך מוסף). חצי חינם רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר הקובע יהיה המחיר באתר במועד אישור ההזמנה.

מובהר כי המחיר בו יחויב הלקוח עבור מוצר, הוא מחיר המוצר במועד ההזמנה.

ככל ויהיה הבדל בין המחיר ששילם הלקוח לבין המחיר המופיע על המדבקה שעל המוצר, יהא המחיר הקובע המחיר המופיע בחשבון (בכפוף לכך שזהו המחיר שהיה באתר במועד האספקה).

38. ככלל, המחירים באתר יהיו זהים למחירי המחירון בסניפי חצי חינם ואולם תתכן שונות במחירים, בשל שינוי בעדכון מחיר או תגמול מסוים. המבצעים באתר אינם בהכרח תואמים למבצעים ברשת חצי חינם. בנוסף, חלק מהמבצעים מוגבלים בכמות המוצרים המצויים במלאי. את ההגבלה בכמות המוצרים ואת משך המבצע ניתן לראות בלחיצה על הפריט עצמו.

39. מוצרים שקילים - חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים (מוצרי מעדניה, בשר ועוף, דגים טריים, פירות וירקות וכיו"ב), יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. מטבע הדברים, במקרה של מוצרים שקילים תתכן סטייה קלה וסבירה בין המשקל שהוזמן למשקל שיסופק לכם בפועל. כאמור, החיוב יתבצע לפי המשקל שסופק בפועל. על המוצרים השקילים, למעט פירות וירקות, תופיע מדבקה בה מצוין משקל המוצר.

 

מוצרים מסוג תוספי מזון, טיפוח, פארם וכיוצ"ב

40. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. במקרה של תופעות לוואי לא רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לרופא המטפל. החברה אינה אחראית על מידע זה, ואינה מטפלת בשום עניין בקשר עם מוצרים אלו למעט משלוח המוצרים וביצוע הרכישה בפועל.

41. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

42. . למעלה מזאת, בשל מגבלות שונות המידע המפורסם הינו חלקי, ועל-כן לכן בטרם שימוש, חובה על המשתמש לקרוא היטב את פרטי המידע ו/או האזהרות המפורסמים על גבי המוצר עצמו, בנוסף לנתונים המופיעים על האריזה באשר לאלרגנים, רכיבים וסימן תזונתי ועו"ד כיו"ב. השימוש והצריכה של מוצרים הנמכרים באתר נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.

 

תשלום

43. כל המחירים באתר כוללים מע"מ כשיעורו בחוק.

44. התשלום עבור ההזמנה - תשלום עבור הזמנה באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף, השייך למזמין ובבעלותו (המזמין יידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי), אשר הונפק ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

45. לא ניתן לבצע רכישה באתר באמצעות כרטיס מתנה או תווי קנייה.

46. מובהר כי לא ניתן לשלם עבור רכישות באתר במזומן ו/או בהמחאות.

47. חצי חינם שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השימוש באמצעי תשלום מסוימים או להתיר אמצעי תשלום נוספים בכל עת, ולהחיל הסדרי תשלום שונים על אמצעי תשלום שונים.

48. תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנהוג ברשת חצי חינם. מועד התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.

49. כאמור בסעיף ‎19 לעיל, בעת האספקה יידרשו הלקוחות להזדהות באמצעות תעודת הזהות ולהציג את כרטיס האשראי עימו ביצעו את ההזמנה.

בכל מקרה בו יתברר כי בוצעה הזמנה ע"י מי שאינו בעל הכרטיס, רשאית חצי חינם לבטל את ההזמנה באופן מידי וללא התראה ולא לספק את המוצרים (גם במועד האספקה עצמו וגם לאחר הגעת השליח לבית הלקוח) וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי חצי חינם ו/או למי מטעמה.

50. חצי חינם תמציא ללקוח חשבונית בגין התשלום עבור ההזמנה, לא יאוחר ממועד אספקת המשלוח.

חצי חינם רשאית לשלוח את החשבונית בדוא"ל בלבד והלקוח מסכים לכך. כתובת הדוא"ל אליה תשלח החשבונית, היא כתובת הדוא"ל שמסר בעדכון הפרטים האחרון בעת או בעדכון הפרטים האחרון טרם שליחת ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם.

 

ביטול/שינוי הזמנה

51. חצי חינם עושה כמיטב יכולתה כדי לאפשר לכם לשנות את פרטי הזמנתכם. יובהר כי לא בכל רגע ניתן לבצע שינויים כאמור, וכל עוד ניתן לעדכן הזמנה – יהיה לכך חיווי בתפריט העליון באמצעות כפתור ייעודי וכן באמצעות כפתור במסך הזמנות קודמות. בעדכון הזמנות ניתן לבצע את הפעולות הבאות: א. הוספה או הסרה של מוצרים וכמויות; ב. שינוי מועד אספקה; ג. שינוי כתובת אספקה; ד. שינוי הערות למוצר ושינוי הערות להזמנה; ה. שינוי אמצעי תשלום.

ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לשנות את פרטי המשלוח, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהזמנתם ואף לבטל לחלוטין את ההזמנה.

בכל בקשת עדכון הזמנה, מחירי ההזמנה יתעדכנו למחירים העדכניים בעת ביצוע העדכון והמשתמש יקבל על כך התראה באמצעות חלונית קופצת אשר המשתמש יידרש לאשר ב-2 לחיצות אקטיביות: 1) סימון V ב-"קראתי ומאשר/ת לעדכן את ההזמנה"; 2) לחיצה על כפתור "כן, רוצה לעדכן". על מנת שהשינוי שבוצע יתעדכן, יש צורך לסיים את תהליך ההזמנה לרבות מסך התשלום. שימו לב, שהתשלום בפועל מתבצע רק אחרי שלב הליקוט ולכן אין חשש לתשלום כפול בעת עדכון.

לפני משלוח ההזמנה הנכם רשאים לשנות הזמנתכם כל עוד מופיעים כפתורי החיווי המפורטים לעיל. במקרה זה ישקף החשבון לתשלום את השינויים שביצעתם. מרגע שהחל תהליך הליקוט, לא תוכלו לשנות את פרטי הזמנתכם (יוסרו כפתורי החיווי ולא ניתן יהיה לבצע את העדכון).

52. לקוח רשאי לבטל הזמנה, לכל היותר עד 6 שעות לפני מועד האספקה המבוקש. מובהר כי לא ניתן לבטל הזמנה שבוצעה בתוך פחות משש (6) שעות לפני מועד האספקה המבוקש.

למען הסר ספק, במקרים לפיהם סופק המשלוח אך הלקוח התחרט או במקרים לפיהם הלקוח ביטל את הזמנתו, יחוייב הלקוח בדמי טיפול מלאים.

עוד יובהר כי במקרה בו תואם עם לקוח משלוח והלקוח לא היה בביתו במועד שתואם עימו, יחוייב הלקוח בדמי טיפול מלאים כפולים, הכוללים את משלוח ההזמנה חזרה לחצי חינם, והטיפול בו.

53. ביטול ההזמנה יכול להיעשות באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.

54. חצי חינם רשאית לבטל הזמנה, בהודעה ללקוח, שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה ומבלי שתהיה ללקוח זכות לפיצוי כלשהו ו/או כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 

אספקה

55. מוצרים מיוחדים, שיוגדרו ככאלה (למשל: מקרר, מכונת כביסה), יסופקו בנפרד ויתואם להם מועד אספקה נפרד.

56. המוצרים יסופקו כשהם ארוזים בשקיות ניילון מהסוג בו משתמשים בסניפי חצי חינם לאריזת מוצרים.

57. בעת ביצוע ההזמנה, תידרשו לבחור מועד אספקה מבוקש.

עליכם לבחור את התאריך ואת חלון הזמן בו אתם מעוניינים שהמוצרים יסופקו לכם, מתוך רשימת מועדים אפשריים שתוצע באתר בעת ביצוע ההזמנה. כל חלון זמן יהיה באורך של ארבע שעות לפחות, בהתאם לקביעת חצי חינם מעת לעת.

חצי חינם תשתדל להציע כמה שיותר מועדי אספקה וחלונות זמן ואולם אין היא מתחייבת לבצע אספקה בכל התאריכים או בכל השעות ובכל מקרה, מספר המשלוחים בכל תאריך וחלון זמן מוגבל.

58. אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל, תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על-ידי חברת האשראי.

59. במקרה של איחור באספקה, שאינו עולה על שלוש שעות מתום חלון הזמן המבוקש, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה בגין האיחור ומובהר בזאת כי הלקוח יידרש לשלם עבור ההזמנה את מלוא החשבון, גם במקרה של איחור במועד האספקה. במקרה של איחור העולה על שלוש שעות מתום חלון הזמן המבוקש ייבדק הנושא ויטופל בהתאם לנסיבות האירוע, ונציג שירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח.

60. על הלקוח להיות נוכח בכתובת אליה ביקש שהמשלוח יגיע.

61. המוצרים יסופקו לכתובת שנמסרה על ידכם בעת ההרשמה לשירות או לכתובת שנרשמה בעת ביצוע ההזמנה.

62. ראוי להדגיש כי על הלקוח להיות בכתובת האספקה שפורטה בעת ההזמנה וכי אין אפשרות להשארת המוצרים מחוץ לדלת. השארת המוצרים מחוץ לדלת תתאפשר רק במקרה חריג, לאחר אישור גורם מוסמך בחצי חינם אשר דן בבקשה החריגה של הלקוח, ובמקרה כזה המוצרים יושארו בסמוך לדלת בכתובת שצוינה לאספקה. מובהר כי השארת המוצרים מחוץ לדלת תיעשה באחריותכם בלבד ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה בגין מצב המוצרים, חוסר במוצרים וכיו"ב ואתם תחויבו בתשלום מלא עבור המוצרים שסופקו במסגרת ההזמנה והושארו מחוץ לדלת ובדמי משלוח.

63. במקרה בו לא תהיו במקום האספקה במועד האספקה ולא יינתן אישור חריג להשארת המוצרים מחוץ לדלת (כמפורט בסעיף 59 לעיל), המוצרים יוחזרו לחנות חצי חינם ואם תבקשו לשלוח אותם בשנית, תחויבו פעם נוספת בדמי טיפול.

64. יודגש כי בהזמנה ראשונה באמצעות האתר, לא תתאפשר ככלל השארת מוצרים מחוץ לדלת ונוכחות הלקוח המזמין וכן הצגת תעודה מזהה שלו יחד עם כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, יהוו תנאי לאספקת המוצרים.

65. עוד יובהר כי לחצי חינם שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באם לאשר או לא לאשר משלוח לכתובת מסוימת. כך למשל (מבלי לפגוע בכלליות האמור), במבנה המצוי בשיפוצים ו/או העשוי להוות סכנה לשליח - לא ניתן יהיה לחייב שליח לעלות עם המשלוח, והלקוח יידרש לרדת לאסוף את המשלוח; לאוספו מהסניף או לבטלו בכפוף למפורט בתקנון זה.

 

בדיקת ההזמנה והחזרת מוצרים

66. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותה להזמנה ולחשבונית שנמסרה לו בעת האספקה.

67. במקרה של אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו לבין המוצרים שסופקו או כל חוסר שביעות רצון של הלקוח מהמשלוח, על הלקוח להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של החברה, בתוך 24 שעות ממועד האספקה, שאמצעות הדוא"ל ו/או הטלפון המופיעים בסעיף ‎68 לתקנון זה.

מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח מועד להשלמה/החלפה/החזרה של המוצרים הרלוונטיים ואופן החיוב/הזיכוי הכספי, לפי העניין וכפי שמתחייב לפי חוק.

68. החזרת מוצרים/ביטול עסקה ע"י הלקוח –

68.1. ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו באמצעות האתר (למעט אלו המופיעים ברשימה להלן), בתוך 14 ימים ממועד קבלתם, כשהם באריזתם המקורית, בהצגת חשבונית הקנייה ובהתאם להוראות החוק.

68.2. לא ניתן לבטל עסקה או להחזיר את המוצרים הבאים:

• מוצרי מזון מכל סוג שהוא.

• מוצרים פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים).

• הלבשה תחתונה ובגדי ים.

• מוצרים שעל פי דין אין להחזירם.

• מוצרים מקטגוריית "פארם"

68.3. לשם ביצוע החזרה/ביטול עסקה, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות ולאחר קבלת אישור לגשת לאחד מסניפי חצי חינם לשם החזרת המוצר.

68.4. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, מובהר ומודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול רכישה, יהיו בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, חוק המכר, התשכ"ח-1968 וחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986.

 

שעות פעילות האתר

69. הקלדה של הזמנה באתר חצי חינם אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקה או מכל סיבה אחרת.

 

שירות לקוחות

70. שעות הפעילות של השירות, מועדי וזמני האספקה של ההזמנות ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של חצי חינם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

71. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות של חצי חינם הן כלהלן:

• ימים א'-ה' בין השעות: 8:00-21:00

• יום ו' וערבי חג, בין השעות: 8:00-12:00

• ימי חול המועד, בין השעות: 8:00-13:00

• מוקד שירות הלקוחות אינו פעיל בימי שבת וחג.

72. ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של חצי חינם באמצעות הדוא"ל או הטלפון:

9097@hazi-hinam.co.il

*9097

 

אחריות

73. חצי חינם אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף), חסרון או הפסד, שייגרמו למשתמש ו/או למבקר באתר ו/או ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר.

74. חצי חינם אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף), חסרון או הפסד שייגרמו ללקוח האתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה או ממעשה, מחדל או רשלנות כלשהם של הלקוח, של משתמש באתר או של צד ג' כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ו/או רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ו/או פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' שייכנס לאתר ויגרום נזק ו/או פעולה שתבוצע באתר תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכיו"ב.

75. הלקוח או המשתמש באתר יישאו באחריות מלאה לכל נזק או חסרון כיס מכל סוג שהוא, שייגרמו להם ו/או לחצי חינם ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעויות בהקלדת נתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיו"ב.

76. הלקוח פוטר את חצי חינם מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מתקלה טכנית האתר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

77. חצי חינם לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בגין איחור במועד אספקה או בגין אספקה של מוצרים מקולקלים או פגומים, למעט אם הפגם או הקלקול נבע מרשלנות של חצי חינם, ובכל מקרה הפיצוי לו יהיה זכאי הלקוח ו/או צד ג', לא יעלה על מחיר המוצר הפגום.

78. חצי חינם לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות (אך לא רק) כתוצאה מכוח עליון, כגון: מבצע צבאי, רעידת אדמה, מזג אויר וכד'.

79. חצי חינם לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח, למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת.

80. חצי חינם לא תהיה אחראית לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר עם מוצרים שנרכשו באתר חצי חינם ואשר סופקו לחצי חינם על ידי היצרן, המשווק או היבואן שלהם, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

81. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חצי חינם בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח או המשתמש באתר.

 

אבטחת מידע ופרטיות

82. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.

83. הגנת נתוני כרטיס אשראי באתר מתבצעת ע"י חברת נייטיב דטה מערכות (1995) בע"מ מוסמכת תקן PCI DSS.

84. המשתמש באתר מתחייב לא לבצע ולא לנסות לבצע פעולות שיבוש של פעילות האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות השרתים מהם פועל האתר.

85. אתר חצי חינם מהווה מאגר מידע, והוגשה בגינו בקשה לרשם מאגרי המידע.

שימוש באתר ומסירת פרטים, מהווים הסכמה של המשתמש באתר זה להיכלל במאגר מידע זה ושהפרטים שהוא מוסר באתר (לרבות אך לא רק בעת ההרשמה לאתר ובעת ביצוע הזמנה) ישמרו במאגר זה.

86. מובהר כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע והפרטים הינה מרצונו ובהסכמתו ואולם ללא מסירת המידע והפרטים, לא יוכל הלקוח לבצע רכישה מקוונת באתר.

87. בעת השימוש שלכם באתר חצי חינם, רשאית חצי חינם לאסוף מידע אודות הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם, מידע שקראתם הצעות שעניינו אתכם, עמודים בהם צפיתם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.

חצי חינם תשמור את המידע במאגר המידע שלה ותשתמש בו לצרכיה, בכפוף להוראות החוק.

88. חצי חינם לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם באתר חצי חינם, למעט במקרה בו נמסר לחצי חינם צו שיפוטי המורה על מסירת הפרטים או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי חוק וכן בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין חצי חינם.

89. חצי חינם תהיה רשאית - ואתם מסכימים לכך - להעביר את פרטיכם ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם באתר חצי חינם לחברות אחרות מקבוצת חצי חינם, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות תקנון זה.

90. חצי חינם רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרתם בעת ההרשמה לאתר, בעת ביצוע הזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיכם בעת השימוש באתר חצי חינם, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי וכן לדיוור ישיר, גם למבצעים ולפרסומות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב, ובשימושכם באתר ו/או בביצוע הזמנה באתר, אתם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך. חצי חינם תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים הנמסרים לצד שלישי מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.

91. על מאגר המידע של חצי חינם תחולנה כל הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות לעניין זכות עיון ובקשה לתיקון או מחיקה של מידע.

92. במידה והמשתמש מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל עליו להודיע על כך לחצי חינם בכתב בהתאם להוראות הדין.

 

קניין רוחני וזכויות באתר

93. כל זכויות הקניין הרוחני באתר חצי חינם, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים וכיו"ב, לרבות, עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הם בבעלות מלאה ובלעדית של חצי חינם, או של צדדים שלישיים שחצי חינם קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

94. אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

95. השם חצי חינם ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של חצי חינם הם בבעלות מלאה ובלעדית של חצי חינם, ואין בפרסומם ברשת האינטרנט ו/או בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

96. תמונות המוצרים ופרטים אודות המוצרים נמסרים לחצי חינם ע"י ספקי המוצרים ובהתאם, הפרה של זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

97. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי.

98. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר ו/או מידע כלשהו מתוך האתר (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות, סימני מסחר, טקסטים וקוד מחשב) אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מחצי חינם.

99. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר חצי חינם, בבסיס הנתונים באתר חצי חינם, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר חצי חינם בלא קבלת הסכמתה של חצי חינם מראש ובכתב.

100. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר חצי חינם לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של חצי חינם מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

לקוחות עסקיים

סעיפים ‎101 עד ‎109.10 להלן חלים על לקוחות עסקיים בלבד (להלן: "משתמש עסקי").

101. אין להציג את האתר בתוך מסגרת, גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

102. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו חצי חינם, אלא בכפוף לקבלת הסכמת חצי חינם לכך מראש ובכתב.

103. בתי עסק וגופים יכולים לבצע קניות באמצעות אתר האינטרנט של חצי חינם, באמצעות מורשי רכישה מטעמם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן.

104. הגשת בקשה לרישום כלקוח עסקי כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

105. מי רשאי להירשם כלקוח עסקי?

א. יחידים בעלי עסקים מעל גיל 18, המנהלים עסק וברשותם תעודת עוסק מורשה.

ב. תאגידים עסקיים הרשומים כדין אצל רשם החברות וברשותם תעודת התאגדות ומספר ח.פ./ח.צ.

ג. גופים ציבוריים, עמותות, שותפויות רשומות אגודות והתאגדויות והכל בכפוף לכך שהם רשומים כדין בישראל, בהתאם לחוקים החלים על גוף/התאגדות מסוגם.

106. על מנת להירשם כלקוח עסקי יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של חצי חינם בטלפון: 9097* או בדוא"ל 9097@hazi-hinam.co.il ולמלא טופס הצטרפות.

חצי חינם תבחן בקשות הצטרפות רק אם כל הפרטים בטופס ההצטרפות מולאו, והם מלאים, נכונים ומדויקים וכן צורפו כל המסמכים הנדרשים.

מובהר כי לחצי חינם הזכות לדחות בקשה לרישום כלקוח עסקי, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה חייבת לנמק את הסירוב.

107. חצי חינם רשאית לבטל רישומו של לקוח כלקוח עסקי, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי לנמק.

108. מורשי רכישה

108.1. המשתמש העסקי מצהיר ומתחייב כי כל אחד ממורשי הרכישה לביצוע קניות בשמו ומטעמו, אותם ציין בטופס ההצטרפות ו/או בהודעה בכתב לחצי חינם, הינו נציגו החוקי וכי קניות שיבוצעו באמצעות או בהוראת מורשי הרכישה יחייבו את המשתמש העסקי לכל דבר ועניין.

108.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מצהיר ומתחייב שכל הזמנה שנעשתה באתר או תוך הזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שהוקצו משתמש העסקי באתר, גם אם נעשתה שלא באמצעות מורשי הרכישה, יחייבו את המשתמש העסקי לכל דבר ועניין ולמשתמש העסקי לא תהיה כל טענה נגד חצי חינם בעניין זה.

108.3. מובהר כי חצי חינם אינה אחראית לבדוק מי מורשה מטעם המשתמש העסקי לבצע קניות מטעמו באתר ובאחריות ההמשתמש העסקי לוודא כי כל שימוש שנעשה בשם המשתמש והסיסמה לאתר נעשה כדין ובאמצעות המורשים לכך בלבד.

108.4. מובהר כי חצי חינם לא תהיה אחראית בשום מקרה לשימוש לרעה ו/או בלתי חוקי שנעשה בהרשאות הקנייה גם אם נודע לה על האפשרות שייעשה שימוש כאמור. באחריות המשתמש העסקי לדווח לחצי חינם מיידית על כל שינוי בהרשאות הקנייה.

109. מסגרת אשראי וגבייה

109.1.1 מסגרת האשראי, היקף וסוג הבטוחות ושאר התנאים לרכישה באשראי מפורטים בטופס ההצטרפות והם יהיו נתונים לשינוי בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט של חצי חינם.

109.2. חצי חינם רשאית להפסיק את מתן האשראי בכל מועד ומכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת והמשתמש העסקי לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל כך.

109.3. המשתמש העסקי מתחייב בזאת לשלם חצי חינם את כל הסכומים המגיעים לה ואשר יגיעו לה מעת לעת מהמשתמש העסקי במלואם ובמועדם בהתאם לתנאים הקבועים בטופס ההצטרפות.

109.4. בכל מקרה של פיגור בתשלומים המגיעים לחצי חינם, המשתמש העסקי ישלם ריבית פיגורים בגין כל יום איחור בתשלום בגובה הריבית הנהוגה בבנק הפועלים מעת לעת על חריגות אשראי חח"ד או הפרשי הצמדה) לפי מדד המחירים לצרכן) בתוספת ריבית מקסימאלית עפ"י דין, הגבוה מביניהם. הריבית תצטרף לקרן החוב ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

109.5. להבטחת התחייבויותיו, המשתמש העסקי מוסר חצי חינם את הבטוחות כמפורט בטופס ההצטרפות.

109.6. בכל מקרה בו לא יעמוד המשתמש העסקי בהתחייבויותיו כלפי חצי חינם או יפגר בתשלומים שהוא חייב לחצי חינם, תהא חצי חינם רשאית (אך לא חייבת) לבטל את מסגרת האשראי שהקצתה למשתמש העסקי, להעמיד את מלוא חובו של המשתמש העסקי לחצי חינם לפירעון מיידי ולממש את הבטוחות שנתן לה המשתמש העסקי, לשם פירעון כל התשלומים שהמשתמש העסקי חייב לה, כולל הצמדה וריבית פיגורים.

109.7. המשתמש העסקי מוותר על כל זכות קיזוז ו/או עכבון כלפי חצי חינם.

109.8. מבלי לגרוע מזכויות אחרות של חצי חינם ולשם הבטחת כל הסכומים המגיעים לחצי חינם מהמשתמש העסקי תהא לחצי חינם זכות קיזוז מכל הסכומים שהיא מחזיקה לזכות המשתמש העסקי והיא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה ו/או שיגיע לה מהמשתמש העסקי כנגד כל סכום המגיע ו/או שיגיע למשתמש העסקי ממנה וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

109.9. כרטסת חו"ז של המשתמש העסקי אצל חצי חינם תהווה ראיה לכאורה בכל מקרה של מחלוקת בין המשתמש העסקי לבין חצי חינם.

109.10. המשתמש העסקי מאשר קבלת חשבוניות בדוא"ל. החשבוניות תשלחנה לכתובת הדוא"ל שמסר המשתמש העסקי בטופס ההצטרפות.

הדין החל והתניית שיפוט

110. הדין החל על השימוש באתר ועל ההתקשרות דרכו הוא הדין הישראלי בלבד.

111. סמכות שיפוט ייחודית בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור בתקנון זה ו/או באתר חצי חינם ו/או ברכישות באמצעות האתר ניתנת לביהמ"ש בראשון לציון או בית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד) בלבד, לפי העניין.

 

עודכן ביום 01/10/2020